Artikel 1

De levering van goederen en diensten, voor zover vallend onder de definitie hiervan, geschieden onder toepassing van de Wet op de vaste boekenprijs (aangenomen door de 1e Kamer d.d. 12-10-2004) en de hierop betrekking hebbende Algemene Maatregel van Bestuur. Wijzigingen in de Wet op de vaste boekenprijs en Algemene Maatregel van Bestuur zullen door beide partijen worden gevolgd. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de handhaving van de Wet.

Artikel 2

Uitgaven die vallen onder de werking van de Wet op de vaste boekenprijs worden door Veltman Uitgevers BV bekend gemaakt bij het Commissariaat voor de Media.

Artikel 3

De bepalingen in de Wet en bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur hebben met name betrekking op de handhaving van door de uitgever vastgestelde particuliere verkoopprijs. De volledige tekst van de Wet is te raadplegen via www.vasteboekenprijs.nl.

Artikel 4

Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro's en inclusief B.T.W.  

Artikel 5

Veltman Uitgevers BV is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site of in overige media. Aan onjuiste prijs- of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6

Bestellingen worden zonder tegenbericht na ontvangst van de betaling verzonden via TNT-post. De in acht te nemen levertijd hierbij is 1 tot 3 werkdagen. Veltman Uitgevers BV is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging via TNT-post.

Loading...